Fonden for sømandsboliger

Fonden for sømandsboliger.


Fonden for Sømandsboliger er oprettet i 1874, af bestyrelsen for Sømandsforeningen af 1856.


 

Fondens Formålsparagraf

 

Fonden for Sømandsboliger har til formål at tilvejebringe og bevare sunde og gode boliger til udlejning til hæderlige danske sømænd af dæksbesætningen og deres enker her i landet eller til fribolig for sådanne, når de uforskyldt er kommet i trang.


Fonden er en selvejende institution, der er oprettet i 1874 af bestyrelsen for Sømandsforeningen af 1856, og som virker med sine egne og fra denne forenings formue adskilte midler.


 

Fondens faste ejendom er for tiden Prinsesse Maries Hjem på Christianshavn