De Bestyrede Midler

De bestyrede legater.


Kaptajn Christian Valdemar Frederiksen & hustru Angela Betty født Jakobsens Mindelegat uddrag af fundsatsen:


Legatets kapital skal stedse være urørt.


Udbyttet anvendes udelukkende som hjælp til sømandsenker.

 

Støtte kan udbetales i portioner af kr. 1.000.00 årligt.


 

Sømandsforeningen af 1856´s Mindelegaters fond


Legatet er oprettet af Sømandsforeningen af 1856 ved sammenlægning af en række tidligere selvstændige legater.

Uddrag af Fundatsen:


Den årlige indtægt med fradrag af administrationsomkostninger kan - efter ansøgning - anvendes til økonomisk støtte under uforskyldt trang til søfolk og disses enker, enkemænd, forældreløse børn, uddannelse og belønning.

Eventuelt overskud efter udbetaling af legatportioner samt inflationssikring af formuen kan overføres til Sømandsforeningen af 1856.


Mindelegatets årlige indtægt er p.t. ca. kr. 50.000,-

 

Sømandsforeningen af 1856´s Julefond


Julefonden blev oprettet i 1997 ved sammenlægning af Prinsesse Maries Mindelegat, Agnes Christina Dahls Mindelegat og frk. Gerda Wills Julefond.

Uddrag af Fundatsen:

Den årlige indtægt med fradrag af administrationsomkostninger kan anvendes som

følger:


På afdøde Prinsesse Maries fødselsdag den 13. januar uddeles i portioner til beboerne i Prinsesse Maries Hjem, eller

Anvendes til afholdelse af en julefest for beboerne af Prinsesse Maries Hjem, som ejes af Fonden for Sømandsboliger under Sømandsforeningen af 1856, eller

Efter bestyrelsens skøn anvendes til driften af Prinsesse Maries Hjem eller

Til støtte til personlig hjælp til ordinære medlemmer af Sømandsforeningen af 1856.



Ca 25% af den årlige indtægt skal anvendes til det under 3 nævnte formål.