Sømandsforeningen af 1856

Sømandsforeningen af 1856.


Foreningens formål er:

At yde økonomisk støtte under uforskyldt trang til søfolk, der ved at indtræde i foreningen selv har bidraget til at skabe mulighed for en forbedring af medlemmernes kår under alderdom og uarbejdsdygtighed, og til deres enker og forældreløse børn.

At støtte og bestyre Fonden for Sømandsboliger i overensstemmelse med det angivne formål., og at bestyre de Foreningen underlagte legater.Foreningens virksomhed opretholdes ved:


  • Det af medlemmerne betalte kontingent.
  • Bidrag fra legater og fonde.
  • Renter af foreningens formue.
  • Arv.


Som ordinært medlem optages enhver sømand der har sejlet 12 år på dækket og er over 50år. Der skal betales kr. 500.- i indmeldelsesgebyr, såfremt man ønsker at komme i betragtning til en lejlighed, og pt. kr. 150.- i kontingent årligt.

 

Som Støttemedlem optages enhver der viser interesse for foreningens arbejde. Der betales intet indmeldelsesgebyr. Det årlige kontingent er 150 kr som passivt medlem.

Foreningens årlige generalforsamling afholdes den sidste onsdag i maj måned.


Generalforsamlingen annonceres pr. mail/post eller i en eller flere søfartsrelaterede publikationer.


Ved henvendelse til Sømandsforeningen udleveres Foreningens vedtægter.

 


Sømandsforeningens historie - klik her

Når man skal fortælle om Sømandsforeningen af 1856 kommer man ikke udenom at fortælle lidt om foreningens stifter matros Peter Funk.