Indmeldelse

Formular til indmeldelse i sømandsforeningen af 1856


Som ordinært medlem optages enhver sømand der har sejlet 12 år på dækket og er over 50 år. Såfremt man ønsker at komme i betragtning til en lejlighed skal der betales kr. 500 i indmeldelsesgebyr og pt. kr. 150 i årligt kontingent. Samtidig med indmeldelsen skal man sende os en mail på post@smf1856.dk med dokumentation for sejltid. Den kan udskrives fra Søfartsstyrelsen ved at logge ind som søfarende på : https://services.dma.dk/self-service eller ved at sende en mail til bevis@dma.dk og bede om en udskrift.


Indmeldelsesgebyr og kontingent opkræves når vi har kontrolleret sejltiden.


Som Støttemedlem optages enhver der viser interesse for foreningens arbejde. Der betales intet indmeldelsesgebyr. Det årlige kontingent er 150 kr som passivt medlem. Kontingentet for støtte/passivt medlemsskab kan indbetales til Sydbank 6735-1013759 med angivelse af navn.

 

Kommende kontingenter opkræves ved udsendelse af indbetalingskort i april måned hvert år sammen med indkaldelse til generalforsamling.

 
 
 
 
 
 
 
Almindelig med med mulighed for tildeling af bolig - se ovenfor om bevis for sejltid!.
Støttemedlem.