Indmeldelse

Formular til indmeldelse i sømandsforeningen af 1856


Som ordinært medlem optages enhver sømand der har sejlet 12 år på dækket og er over 50 år. Der skal betales kr. 500 i indmeldelsesgebyr, såfremt man ønsker at komme i betragtning til en lejlighed, og pt. kr. 150 i årligt kontingent. Indmeldelses- gebyr og kontingent opkræves når vi har kontrolleret sejltid i Søfartsstyrelsen.


 

Som Støttemedlem optages enhver der viser interesse for foreningens arbejde. Der betales intet indmeldelsesgebyr. Det årlige kontingent er 150 kr som passivt medlem. Kontingentet for passivt medlemsskab kan indbetales til Sydbank 6735-1013759 med angivelse af navn.

 

 

Kommende kontingenter opkræves ved udsendelse af indbetalingskort i april måned hvert år sammen med indkaldelse til generalforsamling.

 
 
 
 
 
 
 
Almindelig med med mulighed for tildeling af bolig.
Støttemedlem.
 
 
 

Copyright @ All Rights Reserved